Back

สลิปเพจ (Slippage)

สลิปเพจ (Slippage) คือ ความคลาดเคลื่อนของราคาในจุดที่ส่งคำสั่งซื้อขาย กับราคาที่เราซื้อขายได้จริง ๆ ซึ่งอาจจะส่งผลได้ทั้งด้านบวกและด้านลบ
หรือจะกล่าวอีกนัยหนึ่ง ก็คือ การลื่นของราคาจากราคาที่ควรจะเป็นนั่นเอง

ตัวอย่างเช่น

เรามีทองคำที่ต้องการขายอยู่ 1 บาท
ต้องการขายทองคำที่ร้านทอง ณ ราคารับซื้อที่ 26,500 บาท
แต่เมื่อขายได้จริงกลับได้ราคาทองคำที่ 26,400 บาท
ดังนั้นค่าสลิปเพจในการซื้อทองคำ คือ 26,500 – 26,400 = 100 บาท/ทองคำ 1 บาท
ในกรณีนี้เราขายทองคำได้ที่ราคาต่ำกว่าราคาที่ต้องการ 100 บาท จึงส่งผลกระทบด้านลบต่อการเทรดของเรา

ปัจจัยที่ส่งผลต่อค่า Slippage

  1. สภาพคล่องต่ำ: ในช่วงที่ตลาดเพิ่งเปิดหรือเพิ่งปิด หรือใกล้วันหยุดยาว อาจจะมีค่าความคลาดเคลื่อนของราคาที่มากผิดปกติ
  2. สภาวะตลาดผิดปกติ: จะเกิดขึ้นกรณีที่มีเหตุการณ์หรือที่รุนแรง หรือตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจ
  3. ความเสถียรของอินเตอร์เน็ต: การที่อินเตอร์เน็ตไม่เสถียรทั้งทางของฝั่งเทรดเดอร์หรือทางฝั่งของโบรกเกอร์ จะทำให้การรับส่งคำสั่งเป็นไปอย่างล่าช้า ทำให้เมื่อส่งคำสั่งออกไปแล้วไม่ได้ราคาตามที่ต้องการ ซึ่งมักจะเกิดกับออร์เดอร์ชนิด Market execution โดยทั่วไปมักพบว่าการส่งคำสั่งโดยใช้ Smart Phone จะมีค่าความคลาดเคลื่อนเคลื่อนของราคามากกว่าการส่งคำสั่งผ่านคอมพิวเตอร์

ทำไมต้องสนใจค่า Slippage

ถึงแม้ว่าจะสามารถส่งผลได้ทั้ง 2 ทาง คือทางบวกและทางลบ แต่การที่เราได้ราคาไม่ตรงตามที่ต้องการส่งผลต่อความเสถียรของระบบเทรดที่เราใช้ (Robustness) ซึ่งโดยทั่วไประบบที่มีการซื้อขายบ่อยหรือว่าถี่จะได้รับผลกระทบมากกว่าระบบที่ทำการซื้อขายด้วยความถี่ที่น้อยกว่า
ดังนั้นถ้ากำไรต่อการเทรดของเราไม่มากพอ สลิปเพจอาจจะทำให้ค่าความความหวังผลกำไรของการเทรด (Expectancy) เปลี่ยนไป ซึ่งอาจจะทำให้ผลตอบแทนในการลงทุนของระบบเทรดนั้น ๆ แย่กว่าที่คาดหวัง

แนวทางการหลีกเลี่ยง Slippage

  1. เทรดในช่วงสภาพคล่องสูง: นอกจากจะช่วยลดความคลาดเคลื่อนของราคาได้แล้ว ยังมีโอกาสที่จะได้ค่าสเปรด (Spread) ที่ถูกลงอีกด้วย
  2. หลีกเลี่ยงการเทรดในช่วงที่มีประกาศสำคัญ: ช่วงที่มีข่าวสำคัญจะมีการเคลื่อนไหวที่รุนแรง การส่งคำสั่งช้าเพียงเสี้ยววินาทีอาจจะได้ราคาต่างจากที่ต้องการค่อนข้างมาก ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการเทรดในช่วงที่มีประกาศสำคัญ
  3. ใช้อินเตอร์เน็ตที่มีความเสถียร: การเลือกผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตที่มีคุณภาพ จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าการส่งคำสั่งจะไปถึง sever ของโบรกเกอร์ได้อย่างรวดเร็ว เน็ตที่ใช้ควรจะมีค่า Ping ที่ต่ำ เพื่อความรวดเร็วใจการส่งคำสั่ง นอกจากนี้การเลือก Server สำหรับการเชื่อมต่อกับโบรกเกอร์ที่มีค่า Ping ต่ำ ๆ ยังสามารถช่วยลดปัญหาการ Slippage ได้อีกด้วย
  4. ใช้ Pending Order: ออร์เดอร์ประเภทนี้ (Buy limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop) จะต่างจากออร์เดอร์ประเภท Market execution กล่าวคือ เป็นการตั้งราคารอไว้ เมื่อราคามาถึงราคาที่กำหนดจึงจะเกิดการจับคู่คำสั่งซื้อขายกับโบรกเกอร์ ทำให้สามารถลดปัญหาการเกิดการคลาดเคลื่อนของราคาไปได้ แต่อย่างไรก็ตามการเทรดโดยการใช้กลยุทธ์บางประเภทอาจจะไม่เหมาะกับการส่งคำสั่งประเภทนี้

โดยสรุป ค่าสลิปเพจ เป็นต้นทุนอย่างหนึ่งของการเทรด ซึ่งอาจจะส่งผลในด้านบวกหรือด้านลบกับระบบเทรดของเราก็ได้ สำหรับระบบที่มีการซื้อขายที่สั้นค่าความคลาดเคลื่อนของราคาจะมีผลต่อค่าคาดหวังของผลกำไรที่ มากกว่า ระบบเทรดที่มีการซื้อขายที่ยาวกว่า เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบดังกล่าวจึงควร 1) เทรดในช่วงเวลาที่มีสภาพคล่องสูง 2) หลีกเลี่ยงการเทรดในช่วงมีข่าว 3)เลือกผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตที่มีคุณภาพ และ 4) ถ้าเป็นไปได้ให้เลือกใช้ Pending Orderสลิปเพจ(Slippage) คือ ความคลาดเคลื่อนของราคาในจุดที่ส่งคำสั่งซื้อขาย กับราคาที่เราซื้อขายได้จริง ๆ ซึ่งอาจจะส่งผลได้ทั้งด้านบวกและด้านลบ

Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
0