Back

FOREX HOLIDAYS 2024

เดือนมกราคม 2024

01.01.2024

ออสเตรเลีย

ตลาดหุ้นซิดนีย์ วันปีใหม่

แคนาดา

ตลาดหุ้นโตรอนโต วันปีใหม่

แคนาดา

ตลาดหุ้นแคนาดา วันปีใหม่

แคนาดา

ตลาดหุ้นทีเอสเอ็กซ์ เวนเจอร์ วันปีใหม่

จีน

ตลาดหุ้นเซินเจิ้น วันปีใหม่

จีน

ตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้ วันปีใหม่

ไซปรัส

ตลาดหุ้นไซปรัส วันปีใหม่

ฝรั่งเศส

ตลาดหุ้นปารีส วันปีใหม่

เยอรมนี

ตลาดหุ้นแฟรงค์เฟิร์ต วันปีใหม่

ฮ่องกง

ตลาดหุ้นฮ่องกง วันปีใหม่

อิตาลี

ตลาดหุ้นมิลาน วันปีใหม่

ญี่ปุ่น

ตลาดหุ้นโตเกียว วันปีใหม่

สิงคโปร์

ตลาดหุ้นสิงคโปร์ วันปีใหม่

สวิตเซอร์แลนด์

ตลาดหุ้นสวิตเซอร์แลนด์ วันปีใหม่

สหราชอาณาจักร

ตลาดหุ้นลอนดอน วันปีใหม่

สหราชอาณาจักร

Aquis Exchange วันปีใหม่

สหรัฐอเมริกา

ตลาดหุ้นนิวยอร์ก วันปีใหม่
02.01.2024

ญี่ปุ่น

ตลาดหุ้นโตเกียว วันหยุดของตลาดหุ้น

สวิตเซอร์แลนด์

ตลาดหุ้นสวิตเซอร์แลนด์ วันปีใหม่
03.01.2024

ญี่ปุ่น

ตลาดหุ้นโตเกียว วันหยุดของตลาดหุ้น
08.01.2024

ญี่ปุ่น

ตลาดหุ้นโตเกียว วันผู้สูงอายุ
15.01.2024

สหรัฐอเมริกา

ตลาดหุ้นนิวยอร์ก วันมาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ วันที่
26.01.2024

ออสเตรเลีย

ตลาดหุ้นซิดนีย์ วันชาติออสเตรเลีย

 เดือนกุมภาพันธ์ 2024

09.02.2024

จีน

ตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้ วันตรุษจีน

จีน

ตลาดหุ้นเซินเจิ้น วันตรุษจีน

ฮ่องกง

ตลาดหุ้นฮ่องกง วันตรุษจีน – ปิดก่อนเวลา 12.00 น

สิงคโปร์

ตลาดหุ้นสิงคโปร์ วันตรุษจีน – ปิดก่อนเวลา 12.00น.
10.02.2024

จีน

ตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้ วันตรุษจีน

จีน

ตลาดหุ้นเซินเจิ้น วันตรุษจีน
11.02.2024

จีน

ตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้ วันตรุษจีน

จีน

ตลาดหุ้นเซินเจิ้น วันตรุษจีน
12.02.2024

จีน

ตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้ วันตรุษจีน

จีน

ตลาดหุ้นเซินเจิ้น วันตรุษจีน

ฮ่องกง

ตลาดหุ้นฮ่องกง วันตรุษจีน

ญี่ปุ่น

ตลาดหุ้นโตเกียว วันชาติ

สิงคโปร์

ตลาดหุ้นสิงคโปร์ วันตรุษจีน
13.02.2024

จีน

ตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้ วันตรุษจีน

จีน

ตลาดหุ้นเซินเจิ้น วันตรุษจีน

ฮ่องกง

ตลาดหุ้นฮ่องกง วันตรุษจีน
14.02.2024

จีน

ตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้ วันตรุษจีน

จีน

ตลาดหุ้นเซินเจิ้น วันตรุษจีน
15.02.2024

จีน

ตลาดหุ้นเซินเจิ้น วันตรุษจีน

จีน

ตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้ วันตรุษจีน
16.02.2024

จีน

ตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้ วันตรุษจีน

จีน

ตลาดหุ้นเซินเจิ้น วันตรุษจีน
19.02.2024

แคนาดา

ตลาดหุ้นโตรอนโต วันครอบครัว

แคนาดา

ตลาดหุ้นทีเอสเอ็กซ์ เวนเจอร์ วันครอบครัว

แคนาดา

ตลาดหุ้นแคนาดา วันครอบครัว

แคนาดา

CBOE Canada Exchange วันครอบครัว

สหรัฐอเมริกา

ตลาดหุ้นนิวยอร์ก วันประธานาธิบดี
23.02.2024

ญี่ปุ่น

ตลาดหุ้นโตเกียว วันพระราชสมภพของสมเด็จพระจักรพรรดิ

เดือนมีนาคม 2024

18.03.2024

ไซปรัส

ตลาดหุ้นไซปรัส Clean Monday
20.03.2024

ญี่ปุ่น

ตลาดหุ้นโตเกียว วัน วสันตวิษุวัต
25.03.2024

ไซปรัส

ตลาดหุ้นไซปรัส วันประกาศอิสรภาพ
29.03.2024

ออสเตรเลีย

ตลาดหุ้นซิดนีย์ วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์

แคนาดา

ตลาดหุ้นแคนาดา วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์

แคนาดา

ตลาดหุ้นทีเอสเอ็กซ์ เวนเจอร์ วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์

แคนาดา

CBOE Canada Exchange วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์

แคนาดา

ตลาดหุ้นโตรอนโต วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์

ไซปรัส

ตลาดหุ้นไซปรัส วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์

ฝรั่งเศส

ตลาดหุ้นปารีส วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์

เยอรมนี

ตลาดหุ้นแฟรงก์เฟิร์ต วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์

ฮ่องกง

ตลาดหุ้นฮ่องกง วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์

อิตาลี

ตลาดหุ้นมิลาน วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์

สิงคโปร์

ตลาดหุ้นสิงคโปร์ วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์

สวิตเซอร์แลนด์

ตลาดหุ้นสวิตเซอร์แลนด์ วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์

สหราชอาณาจักร

Aquis Exchange วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์

สหราชอาณาจักร

ตลาดหุ้นลอนดอน วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์

สหรัฐอเมริกา

ตลาดหุ้นนิวยอร์ก วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์

เดือนเมษายน 2024

01.04.2024

ออสเตรเลีย

ตลาดหุ้นซิดนีย์ วันอีสเตอร์

ไซปรัส

ตลาดหุ้นไซปรัส วันชาติ

ฝรั่งเศส

ตลาดหุ้นปารีส วันอีสเตอร์

เยอรมนี

ตลาดหุ้นแฟรงก์เฟิร์ต วันอีสเตอร์

ฮ่องกง

ตลาดหุ้นฮ่องกง วันอีสเตอร์

อิตาลี

ตลาดหุ้นมิลาน วันอีสเตอร์

สวิตเซอร์แลนด์

ตลาดหุ้นสวิตเซอร์แลนด์ วันอีสเตอร์

สหราชอาณาจักร

Aquis Exchange วันอีสเตอร์

สหราชอาณาจักร

ตลาดหุ้นลอนดอน วันอีสเตอร์
04.04.2024

จีน

ตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้ วันชาติ

จีน

ตลาดหุ้นเสินเจิ้น วันชาติ

ฮ่องกง

ตลาดหุ้นฮ่องกง เทศกาลเชงเม้ง
05.04.2024

จีน

ตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้ วันชาติ

จีน

ตลาดหุ้นเซิ่นเจิ้น วันชาติ
10.04.2024

เซิ่นเจิ้น

ตลาดหุ้นเซิ่นเจิ้น เทศกาลละศีลอด
25.04.2024

ออสเตรเลีย

ตลาดหุ้นซิดนีย์ วันแอนแซก
29.04.2024

ญี่ปุ่น

ตลาดหุ้นโตเกียว วันโชวะ

เดือนพฤษภาคม 2024

01.05.2024

จีน

ตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้ วันแรงงาน

จีน

ตลาดหุ้นเซิ่นเจิ้น วันแรงงาน

ไซปรัส

ตลาดหุ้นไซปรัส วันแรงงาน

ฝรั่งเศส

ตลาดหุ้นปารีส วันแรงงาน

เยอรมนี

ตลาดหุ้นแฟรงค์เฟิร์ต วันแรงงาน

ฮ่องกง

ตลาดหุ้นฮ่องกง วันแรงงาน

อิตาลี

ตลาดหุ้นมิลาน วันแรงงาน

สิงคโปร์

ตลาดหุ้นสิงคโปร์ วันแรงงาน

สวิตเซอร์แลนด์

ตลาดหุ้นสวิตเซอร์แลนด์ วันแรงงาน

สหราชอาณาจักร

Aquis Exchange วันแรงงาน
02.05.2024

จีน

ตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้ วันแรงงาน

จีน

ตลาดหุ้นเซิ่นเจิ้น วันแรงงาน
03.05.2024

จีน

ตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้ วันแรงงาน

จีน

ตลาดหุ้นเซิ่นเจิ้น วันแรงงาน

ไซปรัส

ตลาดหุ้นไซปรัส วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์

ญี่ปุ่น

ตลาดหุ้นโตเกียว วันรัฐธรรมนูญ
06.05.2024

ไซปรัส

ตลาดหุ้นไซปรัส วันอีสเตอร์

ญี่ปุ่น

ตลาดหุ้นโตเกียว วันเด็ก

สหราชอาณาจักร

Aquis Exchange วันหยุดของธนาคาร

สหราชอาณาจักร

ตลาดหุ้นลอนดอน วันหยุดของธนาคาร
07.05.2024

ไซปรัส

ตลาดหุ้นไซปรัส วันอีสเตอร์
09.05.2024

สวิตเซอร์แลนด์

ตลาดหุ้นสวิตเซอร์แลนด์ วันแห่งการเสด็จสู่สวรรค์ของพระคริสต์
15.05.2024

ฮ่องกง

ตลาดหุ้นฮ่องกง วันประสูติพระพุทธเจ้า
20.05.2024

แคนาดา

ตลาดหุ้นโตรอนโต วันวิคตอเรีย

แคนาดา

ตลาดหุ้นทีเอสเอ็กซ์ เวนเจอร์ สหราชอาณาจักร

แคนาดา

ตลาดหุ้นแคนาดา วันวิคตอเรีย

แคนาดา

CBOE Canada Exchange วันวิคตอเรีย

สวิตเซอร์แลนด์

ตลาดหุ้นสวิตเซอร์แลนด์ เทศกาลเพนเทคอสต์
22.05.2024

สิงคโปร์

ตลาดหุ้นสิงคโปร์ วันวิสาขบูชา
27.05.2024

สหราชอาณาจักร

ตลาดหุ้นลอนดอน วันหยุดของธนาคาร

สหราชอาณาจักร

Aquis Exchange วันหยุดของธนาคาร

สหรัฐอเมริกา

ตลาดหุ้นนิวยอร์ก วันรำลึกถึงผู้พลีชีพเพื่อชาติ

เดือนมิถุนายน 2024

10.06.2024

ออสเตรเลีย

ตลาดหุ้นซิดนีย์ วันคล้ายวันเกิดของกษัตริย์

จีน

ตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้ เทศกาลเรือมังกร

จีน

ตลาดหุ้นเซิ่นเจิ้น เทศกาลเรือมังกร

ฮ่องกง

ตลาดหุ้นฮ่องกง เทศกาลเรือมังกร
17.06.2024

สิงคโปร์

ตลาดหุ้นสิงคโปร์ อีดิลอัฎฮา
19.06.2024

สหรัฐอเมริกา

ตลาดหุ้นนิวยอร์ก วันรำลึกประกาศเลิกทาสอย่างสมบูรณ์ในอเมริกา
24.06.2024

ไซปรัส

ตลาดหุ้นไซปรัส เทศกาลเพนเทคอสต์

เดือนกรกฎาคม 2024

01.07.2024

แคนาดา

ตลาดหุ้นโตรอนโต วันชาติแคนาดา

แคนาดา

ตลาดหุ้นทีเอสเอ็กซ์ เวนเจอร์ วันชาติแคนาดา

แคนาดา

ตลาดหุ้นแคนาดา วันชาติแคนาดา

แคนาดา

CBOE Canada Exchange วันชาติแคนาดา

ฮ่องกง

ตลาดหุ้นฮ่องกง วันสถาปนาเขตปกครองพิเศษฮ่องกง
03.07.2024

สหรัฐอเมริกา

ตลาดหุ้นนิวยอร์ก วันประกาศอิสรภาพ – ปิดก่อนเวลา 13:00 น
04.07.2024

สหรัฐอเมริกา

ตลาดหุ้นนิวยอร์ก วันประกาศอิสรภาพ
15.07.2024

ญี่ปุ่น

ตลาดหุ้นโตเกียว วันแห่งทะเล

เดือนสิงหาคม 2024

01.08.2024

สวิตเซอร์แลนด์

ตลาดหุ้นสวิตเซอร์แลนด์ วันชาติ
05.08.2024

แคนาดา

ตลาดหุ้นโตรอนโต วันหยุดราชการ

แคนาดา

ตลาดหุ้นทีเอสเอ็กซ์ เวนเจอร์ วันหยุดราชการ

แคนาดา

ตลาดหุ้นแคนาดา วันหยุดราชการ

แคนาดา

CBOE Canada Exchange วันหยุดราชการ
09.08.2024

สิงคโปร์

ตลาดหุ้นสิงคโปร์ วันชาติ
12.08.2024

ญี่ปุ่น

ตลาดหุ้นโตเกียว วันภูเขา
15.08.2024

ไซปรัส

ตลาดหุ้นไซปรัส วันอัสสัมชัญ

อิตาลี

ตลาดหุ้นมิลาน วันอัสสัมชัญ
26.08.2024

สหราชอาณาจักร

ตลาดหุ้นลอนดอน วันหยุดของธนาคาร

สหราชอาณาจักร

Aquis Exchange วันหยุดของธนาคาร

เดือนกันยายน 2024

02.09.2024

แคนาดา

ตลาดหุ้นโตรอนโต วันแรงงาน

แคนาดา

ตลาดหุ้นทีเอสเอ็กซ์ เวนเจอร์ วันแรงงาน

แคนาดา

ตลาดหุ้นแคนาดา วันแรงงาน

แคนาดา

CBOE Canada Exchange วันแรงงาน

สหรัฐอเมริกา

ตลาดหุ้นนิวยอร์ก วันแรงงาน
16.09.2024

จีน

ตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้ เทศกาลไหว้พระจันทร์

จีน

ตลาดหุ้นเซิ่นเจิ้น เทศกาลไหว้พระจันทร์

ญี่ปุ่น

ตลาดหุ้นโตเกียว วันเคารพผู้สูงอายุ
17.09.2024

จีน

ตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้ เทศกาลไหว้พระจันทร์

จีน

ตลาดหุ้นเซิ่นเจิ้น เทศกาลไหว้พระจันทร์
18.09.2024

ฮ่องกง

ตลาดหุ้นฮ่องกง เทศกาลไหว้พระจันทร์
23.09.2024

ญี่ปุ่น

ตลาดหุ้นโตเกียว  วันศารทวิษุวัต

เดือนตุลาคม 2024

01.10.2024

จีน

ตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้ วันชาติ

จีน

ตลาดหุ้นเซิ่นเจิ้น วันชาติ

ไซปรัส

ตลาดหุ้นไซปรัส วันประกาศอิสรภาพ

ฮ่องกง

ตลาดหุ้นฮ่องกง วันชาติ
02.10.2024

จีน

ตลาดหุ้นเซิ่นเจิ้น วันชาติ

จีน

ตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้ วันชาติ
03.10.2024

จีน

ตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้ วันชาติ

จีน

ตลาดหุ้นเซิ่นเจิ้น วันชาติ
04.10.2024

จีน

ตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้ วันชาติ

จีน

ตลาดหุ้นเซิ่นเจิ้น วันชาติ
07.10.2024

จีน

ตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้ วันชาติ

จีน

ตลาดหุ้นเซิ่นเจิ้น วันชาติ
11.10.2024

ฮ่องกง

ตลาดหุ้นฮ่องกง เทศกาลชุงเหยิง
14.10.2024

แคนาดา

ตลาดหุ้นโตรอนโต วันขอบคุณพระเจ้า

แคนาดา

ตลาดหุ้นทีเอสเอ็กซ์ เวนเจอร์ วันขอบคุณพระเจ้า

แคนาดา

ตลาดหุ้นแคนาดา วันขอบคุณพระเจ้า

แคนาดา

CBOE Canada Exchange วันขอบคุณพระเจ้า

ญี่ปุ่น

ตลาดหุ้นโตเกียว วันกีฬาแห่งชาติ
28.10.2024

ไซปรัส

ตลาดหุ้นไซปรัส วันชาติ
31.10.2024

สิงคโปร์

ตลาดหุ้นสิงคโปร์ เทศกาลดิวาลี

 เดือนพฤศจิกายน 2024

04.11.2024

ญี่ปุ่น

ตลาดหุ้นโตเกียว วันวัฒนธรรม
28.11.2024

สหรัฐอเมริกา

ตลาดหุ้นนิวยอร์ก วันขอบคุณพระเจ้า
29.11.2024

สหรัฐอเมริกา

ตลาดหุ้นนิวยอร์ก วันขอบคุณพระเจ้า – ปิดก่อนเวลา 13:00 น

 เดือนธันวาคม 2024

24.12.2024

ออสเตรเลีย

ตลาดหุ้นซิดนีย์ คริสต์มาส – ปิดก่อนเวลา 14:10 น

ไซปรัส

ตลาดหุ้นไซปรัส คริสต์มาส

ฝรั่งเศส

ตลาดหุ้นปารีส คริสต์มาส – ปิดก่อนเวลา 14:05 น

เยอรมนี

ตลาดหุ้นแฟรงก์เฟิร์ต คริสต์มาส

ฮ่องกง

ตลาดหุ้นฮ่องกง คริสต์มาส – ปิดก่อนเวลา 12:00 น

อิตาลี

ตลาดหุ้นมิลาน คริสต์มาส

สิงคโปร์

ตลาดหุ้นสิงคโปร์ คริสต์มาส – ปิดก่อนเวลา 12:00 น

สวิตเซอร์แลนด์

ตลาดหุ้นสวิตเซอร์แลนด์ คริสต์มาส

สหราชอาณาจักร

ตลาดหุ้นลอนดอน คริสต์มาส – ปิดก่อนเวลา 12:30 น

สหราชอาณาจักร

Aquis Exchange คริสต์มาส – ปิดก่อนเวลา 12:30 น

สหรัฐอเมริกา

ตลาดหุ้นนิวยอร์ก คริสต์มาส – ปิดก่อนเวลา 13:00 น
25.12.2024

ออสเตรเลีย

ตลาดหุ้นซิดนีย์ คริสต์มาส

แคนาดา

ตลาดหุ้นโตรอนโต คริสต์มาส

แคนาดา

ตลาดหุ้นทีเอสเอ็กซ์ เวนเจอร์ คริสต์มาส

แคนาดา

CBOE Canada Exchange คริสต์มาส

แคนาดา

ตลาดหุ้นแคนาดา คริสต์มาส

ไซปรัส

ตลาดหุ้นไซปรัส คริสต์มาส

ฝรั่งเศส

ตลาดหุ้นปารีส คริสต์มาส

เยอรมนี

ตลาดหุ้นแฟรงค์เฟิร์ต คริสต์มาส

ฮ่องกง

ตลาดหุ้นฮ่องกง คริสต์มาส

อิตาลี

ตลาดหุ้นมิลาน คริสต์มาส

สิงคโปร์

ตลาดหุ้นสิงคโปร์ คริสต์มาส

สวิตเซอร์แลนด์

ตลาดหุ้นสวิตเซอร์แลนด์ คริสต์มาส

สหราชอาณาจักร

Aquis Exchange คริสต์มาส

สหราชอาณาจักร

ตลาดหุ้นลอนดอน คริสต์มาส

สหรัฐอเมริกา

ตลาดหุ้นนิวยอร์ก คริสต์มาส
26.12.2024

ออสเตรเลีย

ตลาดหุ้นซิดนีย์ บ็อกซิงเดย์

แคนาดา

ตลาดหุ้นแคนาดา บ็อกซิงเดย์

แคนาดา

CBOE Canada Exchange บ็อกซิงเดย์

แคนาดา

ตลาดหุ้นโตรอนโต บ็อกซิงเดย์

แคนาดา

ตลาดหุ้นทีเอสเอ็กซ์ เวนเจอร์ บ็อกซิงเดย์

ไซปรัส

ตลาดหุ้นไซปรัส บ็อกซิงเดย์

ฝรั่งเศส

ตลาดหุ้นปารีส บ็อกซิงเดย์

เยอรมนี

ตลาดหุ้นแฟรงค์เฟิร์ต บ็อกซิงเดย์

อิตาลี

ตลาดหุ้นมิลาน วันนักบุญสตีเฟน

สวิตเซอร์แลนด์

ตลาดหุ้นสวิตเซอร์แลนด์ วันนักบุญสตีเฟน

สหราชอาณาจักร

ตลาดหุ้นลอนดอน บ็อกซิงเดย์

สหราชอาณาจักร

Aquis Exchange บ็อกซิงเดย์
31.12.2024

ออสเตรเลีย

ตลาดหุ้นซิดนีย์ วันปีใหม่ – ปิดก่อนเวลา 14.10 น

ฝรั่งเศส

ตลาดหุ้นปารีส วันปีใหม่ – ปิดก่อนเวลา 14.05 น

เยอรมนี

ตลาดหุ้นแฟรงค์เฟิร์ต วันปีใหม่

ฮ่องกง

ตลาดหุ้นฮ่องกง วันปีใหม่ – ปิดก่อนเวลา 12.00 น

อิตาลี

ตลาดหุ้นมิลาน วันปีใหม่

ญี่ปุ่น

ตลาดหุ้นโตเกียว วันหยุดตลาด

สิงคโปร์

ตลาดหุ้นสิงคโปร์ วันปีใหม่ – ปิดก่อนเวลา 12.00 น

สวิตเซอร์แลนด์

ตลาดหุ้นสวิตเซอร์แลนด์ วันปีใหม่

สหราชอาณาจักร

Aquis Exchange วันปีใหม่ – ปิดก่อนเวลา 12:30 น

สหราชอาณาจักร

ตลาดหุ้นลอนดอน วันปีใหม่ – ปิดก่อนเวลา 12:30 น
Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
0